Ngành công an bổ nhiệm cán bộ trong tuần qua

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc (đứng giữa) trao quyết định cho Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng C06 giữ chức Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư. Ảnh: Việt Trung.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc (đứng giữa) trao quyết định cho Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng C06 giữ chức Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư. Ảnh: Việt Trung.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc (đứng giữa) trao quyết định cho Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng C06 giữ chức Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư. Ảnh: Việt Trung.
Lên top