Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngang nhiên lắp biển xanh giả chở 50 khúc gỗ nghiến về Hà Nội bán