Ngắm những ngôi nhà siêu mỏng siêu méo dọc bờ mương Hà Nội