Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Ngậm ngùi cho ngôi trường sáu mươi năm tuổi

Ngôi trường mang tên người chí sĩ phong trào Cần Vương Nguyễn Duy Hiệu (Điện Bàn-Quảng Nam) trước nguy cơ bị xóa sổ. Ảnh NDH school
Ngôi trường mang tên người chí sĩ phong trào Cần Vương Nguyễn Duy Hiệu (Điện Bàn-Quảng Nam) trước nguy cơ bị xóa sổ. Ảnh NDH school