New Zealand đánh giá cao biện pháp phòng dịch của Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp bà Tridene Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp bà Tridene Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp bà Tridene Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Ảnh: BNG
Lên top