Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Ninh Thuận sẽ làm gì?

Ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Nhiệt Băng
Ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Nhiệt Băng
Ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top