"Nếu đấu thầu lần 1 không xong sẽ đấu thầu lần 2,3 để chọn nhà đầu tư"

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể (Ảnh: QH)
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể (Ảnh: QH)