ĐẠI HỘI ĐỒNG AIPA LẦN THỨ 41:

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, lấy lợi ích người dân là trung tâm hành động

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch AIPA 41 phát biểu khai mạc. Ảnh HN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch AIPA 41 phát biểu khai mạc. Ảnh HN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch AIPA 41 phát biểu khai mạc. Ảnh HN
Lên top