Nặng lòng người mẹ đi tìm con rể mất tích ở Mù Cang Chải

Bà Đòa mong muốn tìm lại nười con rể xấu số của mình. Ảnh: Phạm Đông
Bà Đòa mong muốn tìm lại nười con rể xấu số của mình. Ảnh: Phạm Đông
Bà Đòa mong muốn tìm lại nười con rể xấu số của mình. Ảnh: Phạm Đông
Lên top