Nâng cấp hợp tác Mekong - Nhật Bản lên đối tác chiến lược

Các đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong - Nhật Bản được hội nghị đánh giá cao và phản ánh trong các văn kiện của hội nghị. Ảnh: VGP
Các đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong - Nhật Bản được hội nghị đánh giá cao và phản ánh trong các văn kiện của hội nghị. Ảnh: VGP
Các đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong - Nhật Bản được hội nghị đánh giá cao và phản ánh trong các văn kiện của hội nghị. Ảnh: VGP
Lên top