Nâng cấp hợp tác Mekong - Hàn Quốc lên đối tác chiến lược

Hội nghị Cấp cao Mekong – Hàn Quốc lần thứ hai diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội nghị Cấp cao Mekong – Hàn Quốc lần thứ hai diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội nghị Cấp cao Mekong – Hàn Quốc lần thứ hai diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top