Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh:

Nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: KM
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: KM
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: KM
Lên top