Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nâng cao vai trò giám sát của nhân dân, các tổ chức đoàn thể