Nâng cao vai trò của Việt Nam trong đóng góp vào những vấn đề toàn cầu

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: TG&VN
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: TG&VN
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: TG&VN
Lên top