Nâng cao vai trò công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hội nghị giao ban công tác Dân vận các tỉnh khu vực ĐBSCL tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Hội nghị giao ban công tác Dân vận các tỉnh khu vực ĐBSCL tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Hội nghị giao ban công tác Dân vận các tỉnh khu vực ĐBSCL tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Lên top