Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng

Các đại biểu nghe báo cáo viên trình bày tại Hội nghị. Ảnh PV
Các đại biểu nghe báo cáo viên trình bày tại Hội nghị. Ảnh PV
Các đại biểu nghe báo cáo viên trình bày tại Hội nghị. Ảnh PV
Lên top