Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị:

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngay từ cơ sở

VƯƠNG TRẦN |

Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII đã thông qua Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”. Khi đưa Nghị quyết vào cuộc sống, mục tiêu lớn nhất là tạo bước chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng. 

Xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên, nhất là bí thư cấp uỷ đủ năng lực, uy tín lãnh đạo

Tại Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII, Trung ương đã thảo luận về Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là công việc có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên tinh thần đó, Trung ương đã nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến vào Đề án “về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên” và thống nhất ban hành Nghị quyết nhằm tạo bước chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng. 

Thông tin về nội dung này, ông Lại Xuân Môn - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương - cho biết, trong những năm qua, công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên luôn được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Trung ương cho rằng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Một số tổ chức cơ sở đảng chậm đổi mới phương thức lãnh đạo; thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chất lượng sinh hoạt đảng, tinh thần tự phê bình và phê bình hạn chế; chưa giải quyết hiệu quả những khó khăn, bức xúc của nhân dân.

Một số cấp uỷ cơ sở chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu; chưa chủ động, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; mất sức chiến đấu, để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật, làm giảm niềm tin, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Chất lượng của tổ chức cơ sở đảng chưa theo kịp yêu cầu của quá trình phát triển…

Để khắc phục hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất một số mục tiêu. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên, nhất là bí thư cấp uỷ đủ năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngay từ gốc, ngay từ cơ sở

Cùng trao đổi, ông Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương nhận định, Đại hội XIII của Đảng đặc biệt nhấn mạnh tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cả hệ thống chính trị. Đây là một điểm nhấn của Đại hội XIII. Và tại Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII đã thông qua Nghị quyết “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”. Đây là việc làm cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo ông Nguyễn Đức Hà, nội dung này rất có ý nghĩa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Việc này tạo sự chuyển biến thực sự mạnh mẽ, rõ rệt ngay từ cơ sở, ngay từ gốc. Muốn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, trước hết phải bắt đầu từ nâng cao năng lực và sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng.

Ông Hà phân tích, Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có đề cập tới một số vấn đề quan trọng. Đó là, làm thế nào để nâng cao năng lực lãnh đạo cũng như sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng? Nâng cao chất lượng đội ngũ cấp uỷ viên và bí thư chi bộ ở cơ sở. Đề án đặc biệt nhấn mạnh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên ở ngay cơ sở. Cấp uỷ nêu gương trước đảng viên, đảng viên nêu gương trước quần chúng. Điều đó làm cơ sở để quần chúng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Cùng với đó cần thường xuyên, rà soát, sàng lọc đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Do đó để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng phải bắt đầu ngay từ đội ngũ đảng viên. Một vấn đề khác đặt ra đó là các cấp uỷ cơ sở phải tăng cường, quản lý chặt chẽ, nắm chắc tình hình đội ngũ đảng viên để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên” - ông Nguyễn Đức Hà nhấn mạnh.

Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cũng cho rằng, để Nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII đi vào cuộc sống cần quyết tâm chính trị rất lớn. Trong kế hoạch triển khai thì có phân công rõ nhiệm vụ từ Trung ương tới địa phương, tới cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp. 

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị: Gắn trách nhiệm của cán bộ chống tham nhũng, không thể thoái thác, trì trệ

VƯƠNG TRẦN |

Việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương trước Đảng, trước Trung ương. Nhất là thể hiện năng lực cầm quyền của địa phương trong việc nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực cũng như thể hiện năng lực giám sát, xử lý dứt điểm các vụ việc, không để tồn đọng, không để lách luật, không gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã làm được nhiều nhưng chưa đạt yêu cầu

Vương Trần |

GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã làm được rất nhiều, rất đáng phấn khởi nhưng chưa đạt yêu cầu do đó không thể dừng lại. Nếu dừng lại sẽ trở lại như cũ, tụt xuống, trở về không, vì thế phải tiếp tục làm.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn có vai trò của báo chí cách mạng

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, đóng góp vào sự thành công của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị luôn luôn có vai trò quan trọng của báo chí và đội ngũ những người làm báo cách mạng, trực tiếp là báo chí viết về công tác xây dựng Đảng.

Tổng Bí thư dự Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Vương Trần |

Sáng nay (9.12), tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nguyên nhân nào khiến trạm BOT trên QL39B ở Thái Bình tê liệt nhiều giờ?

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 15.8, tại khu vực trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B đoạn qua xã Bình Minh (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) tiếp tục nóng trở lại khi nhà đầu tư trạm thu phí áp dụng các biện pháp siết chặt, tăng cường tránh thất thu phí. Điều này đã vấp phải sự phản đối của nhiều tài xế khiến giao thông ách tắc, tê liệt trong nhiều giờ liên tục.

Lễ Quốc khánh 2.9: Công chức, viên chức, lao động được nghỉ tối đa 4 ngày

Quỳnh Chi |

Tổng số ngày nghỉ tối đa của dịp lễ Quốc khánh 2.9 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm nay là 4 ngày, không phải hoán đổi ngày nghỉ.

Bộ Ngoại giao thông tin về nạn nhân người Việt trong vụ cháy ở Anh

Khánh Minh |

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cập nhật thông tin về công tác bảo hộ công dân trong vụ cháy ở Anh.

Cựu Bí thư Bình Dương chối bỏ cáo buộc bao che cho doanh nghiệp

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Trần Văn Nam - cựu Bí thư Bình Dương - cho rằng, không biết việc Tổng Công ty 3-2 chuyển nhượng 43ha đất sang tư nhân và bản thân không có ý đồ gì để hợp thức hoá, che giấu sai phạm...

Xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị: Gắn trách nhiệm của cán bộ chống tham nhũng, không thể thoái thác, trì trệ

VƯƠNG TRẦN |

Việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương trước Đảng, trước Trung ương. Nhất là thể hiện năng lực cầm quyền của địa phương trong việc nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực cũng như thể hiện năng lực giám sát, xử lý dứt điểm các vụ việc, không để tồn đọng, không để lách luật, không gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã làm được nhiều nhưng chưa đạt yêu cầu

Vương Trần |

GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã làm được rất nhiều, rất đáng phấn khởi nhưng chưa đạt yêu cầu do đó không thể dừng lại. Nếu dừng lại sẽ trở lại như cũ, tụt xuống, trở về không, vì thế phải tiếp tục làm.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn có vai trò của báo chí cách mạng

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, đóng góp vào sự thành công của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị luôn luôn có vai trò quan trọng của báo chí và đội ngũ những người làm báo cách mạng, trực tiếp là báo chí viết về công tác xây dựng Đảng.

Tổng Bí thư dự Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Vương Trần |

Sáng nay (9.12), tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.