Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC Việt Nam 2017

Nâng cao năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia Miêu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia Miêu