Nắng ấm kéo dài bao lâu trong tuần làm việc đầu tiên sau tết?