Nạn nhân bị cây cổ thụ trên đường An Dương Vương đè trúng đã tử vong