Nam Trung Bộ - Tây Nguyên: 6 hồ chứa thủy điện tiếp tục xả lũ