Nam thanh niên bị lũ cuốn tử vong trên cây cầu rộng 1m không lan can