Nam thanh niên bị điện giật, thi thể treo nhiều giờ trên đường dây điện