Kiên Giang:

Nắm tâm tư, tháo vướng mắc trong thực hiện chính sách với người có công

Buổi đối thoại trực tiếp công tác chính sách với người dân vào sáng 17.7.2020. Ảnh: N.A
Buổi đối thoại trực tiếp công tác chính sách với người dân vào sáng 17.7.2020. Ảnh: N.A
Buổi đối thoại trực tiếp công tác chính sách với người dân vào sáng 17.7.2020. Ảnh: N.A
Lên top