Nam sinh lớp 7 bị đánh đập dã man ngay trong lớp học