Năm nay không có Tết

Anh Nguyễn Văn Lưu (xã Bình Ngọc, Tuy Hòa, Phú Yên) thẫn thờ bên vựa hoa đã bị thối, ủng vì nước lũ. Ảnh: N.B
Anh Nguyễn Văn Lưu (xã Bình Ngọc, Tuy Hòa, Phú Yên) thẫn thờ bên vựa hoa đã bị thối, ủng vì nước lũ. Ảnh: N.B
Anh Nguyễn Văn Lưu (xã Bình Ngọc, Tuy Hòa, Phú Yên) thẫn thờ bên vựa hoa đã bị thối, ủng vì nước lũ. Ảnh: N.B
Lên top