Năm đầu tiên số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc giảm do dịch

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội Đào Ngọc Dung trình bày báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020. Ảnh: QH
Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội Đào Ngọc Dung trình bày báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020. Ảnh: QH
Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội Đào Ngọc Dung trình bày báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020. Ảnh: QH
Lên top