Năm An toàn giao thông 2020 có chủ đề "Uống rượu bia- Không lái xe"

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu phát động Năm An toàn giao thông 2020. Ảnh: VT
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu phát động Năm An toàn giao thông 2020. Ảnh: VT
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu phát động Năm An toàn giao thông 2020. Ảnh: VT
Lên top