Năm 2030 phấn đấu 75% cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ

Phấn đấu 75% các cơ quan quản lý nhà nước có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Ảnh: QH
Phấn đấu 75% các cơ quan quản lý nhà nước có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Ảnh: QH
Phấn đấu 75% các cơ quan quản lý nhà nước có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Ảnh: QH
Lên top