Năm 2030: 50% cán bộ lãnh đạo phải thành thạo ngoại ngữ

Thông thạo ngoại ngữ là điều kiện quan trọng đối với cán bộ công chức. Ảnh minh họa
Thông thạo ngoại ngữ là điều kiện quan trọng đối với cán bộ công chức. Ảnh minh họa
Thông thạo ngoại ngữ là điều kiện quan trọng đối với cán bộ công chức. Ảnh minh họa
Lên top