Năm 2025 TPHCM sẽ là đô thị thông minh, dịch vụ, công nghiệp hiện đại

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đọc báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X trình Đại hội Đại biều Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Ảnh BTC Đại hội cung cấp
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đọc báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X trình Đại hội Đại biều Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Ảnh BTC Đại hội cung cấp
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đọc báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X trình Đại hội Đại biều Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Ảnh BTC Đại hội cung cấp
Lên top