Năm 2022: Tạo chuyển biến văn hoá, ứng xử, thông tin trên không gian mạng

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, ngành tuyên giáo cần nắm bắt được dư luận, hiểu người dân đang cần gì, những điểm nóng trong xã hội ngay từ cấp cơ sở, từ đó có định hướng, thông tin kịp thời. Trong năm 2022, phải tạo chuyển biến về văn hoá, ứng xử, thông tin trên không gian mạng.

Ngành tuyên giáo giữ vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng

Ngày 23.12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh tuyên giáo giữ vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức đối với cán bộ, đảng viên.

Từ các ý kiến tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Năm 2022 chúng ta phải nỗ lực gấp 2, gấp 3 lần, trên cơ sở nắm rõ những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức đối với các yếu tố an ninh truyền thống, phi truyền thống, nhất là những vấn đề mới”.

Theo ông, ngành tuyên giáo phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, tiên phong mở đường trong bảo vệ nền tảng tư tưởng và xây dựng Đảng về chính trị với tinh thần chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả.

Trước hết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp uỷ các cấp, cơ quan Trung ương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng, Đại hội đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2021-2025) và chương trình hành động của đại hội đảng các ngành, các cấp.

Trong đó, công tác tuyên giáo phải kiên định, chuẩn mực đối với những vấn đề thuộc về nguyên tắc, quan điểm mà Đảng đã nêu trong Đại hội XIII. Đồng thời linh hoạt, mềm dẻo, có tính khoa học, cách mạng, để từ đó giáo dục, thuyết phục, cảm hóa và thu phục được lòng người.

Thứ hai, ngành tuyên giáo cần quán triệt thật kỹ, thật gương mẫu Kết luận số 21 của Trung ương, ngày 25.10.2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Thứ ba, để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ, thống nhất trong nhận thức, trong hành động và trước hết là trong tổ chức Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh trong năm 2022 phải tạo chuyển biến về văn hoá, ứng xử, thông tin trên không gian mạng.

Thứ tư, trong hoạt động tuyên truyền, báo chí, xuất bản, dư luận xã hội và thông tin đối ngoại, ngành tuyên giáo cần nắm bắt được dư luận, hiểu người dân đang cần gì, những điểm nóng trong xã hội ngay từ cấp cơ sở, từ đó có định hướng, thông tin kịp thời nhất là đối với những lĩnh vực thực thi pháp luật, hoạt động kinh tế-xã hội, vấn đề nổi cộm, nhằm tháo gỡ ngay điểm nóng, không để phát sinh, lan toả.

“Dứt khoát chúng ta phải quán triệt quan điểm báo chí cách mạng. Đó là đảm bảo tính chuyên nghiệp, tính nhân văn, tính hiện đại, đạo đức cách mạng của người làm báo” - ông Nghĩa nhấn mạnh.

Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới

Thứ năm, công tác tuyên giáo, trong năm 2022, phải tập trung làm rõ, truyền tải những vấn đề về xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới. Phát triển hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia và dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại.

Trong đó, chuẩn mực cơ bản của giá trị con người Việt Nam là yêu nước đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, hài hoà với hệ giá trị gia đình Việt Nam là ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh, từ đó bồi đắp thêm là nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Các hệ giá trị phải trên nền tảng giá trị quốc gia và cũng là mục tiêu phấn đấu cao cả của dân tộc là: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc.

Thứ sáu, trong năm 2022 phải nâng tầm, tạo chuyển biến trong công tác khoa giáo trước hết trong lĩnh vực lịch sử, an sinh xã hội, khoa học và công nghệ…

Thứ bảy, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của các liên hiệp hội, hội khoa học, kỹ thuật, văn học nghệ thuật để đoàn kết, tập hợp, phát huy trí tuệ của các trí thức, văn nghệ sỹ cống hiến cho sự phát triển của nước nhà.

Thứ tám, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo gắn với yêu cầu của Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, yêu cầu xây dựng hệ thống Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ngành tuyên giáo sẽ rà soát lại hệ thống nhà trường liên quan đến đào tạo, công tác tuyên giáo; có sự thống nhất trong dạng đối với công tác tổ chức bộ máy tuyên giáo ở các bộ ngành, địa phương.

Cuối cùng, ngành tuyên giáo phải đột phá trong ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để chủ động truyền thông, cung cấp thông tin kịp thời, xử lý các vấn đề nóng, điểm nóng ngay khi mới phát sinh.

Phạm Đông - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Cải tiến, đổi mới hơn nữa việc tương tác giữa đại biểu Quốc hội với cử tri

Phạm Đông |

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề cần nghiên cứu thêm về tính dân chủ xã hội chủ nghĩa trong hoạt động của đại biểu Quốc hội, dân chủ trong hoạt động của Quốc hội; cần có sự cải tiến, đổi mới hơn nữa về việc tương tác giữa đại biểu Quốc hội với cử tri, nhân dân.

Coi trọng nắm bắt dư luận về những sự kiện tác động lớn đến đời sống xã hội

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng, cần coi trọng công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về những sự kiện, vấn đề có tác động lớn đến đời sống xã hội, bảo đảm khoa học, chính xác, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Năm 2021, ngành tuyên giáo đã có nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Theo Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn, năm 2021, toàn ngành tuyên giáo đã đổi mới phương thức, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo, tạo những dấu ấn nổi bật.

PODCAST: Giờ thứ 9 - Người hàng xóm kỳ lạ (phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Vợ chồng tôi cũng không biết vì sao người hàng xóm thường ngồi ở bậc thềm nhà tôi. Bà bảo, bà thích ngồi ở đó rồi không nói thêm gì nữa… Người hàng xóm bí ẩn này là ai? Câu trả lời có trong phần 2 của podcast Giờ thứ 9 ngày hôm nay.

Hai người hốt hoảng đi cấp cứu vì uống nhầm nước làm mát động cơ ô tô

Thùy Linh |

Vừa qua, Khoa Hồi sức nội khoa và chống độc, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện TWQĐ 108 tiếp nhận một cặp vợ chồng (ở Long Biên, Hà Nội) nhập viện cấp cứu trong tình trạng hốt hoảng lo sợ do vừa uống nhầm nước làm mát động cơ ô tô.

Người nghèo Ấn Độ vật lộn với nắng nóng kỷ lục

Hồng Hạnh |

Khi Ấn Độ hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài, những người lao động nghèo của nước này - phần lớn thường làm việc ngoài trời - phải đối mặt với nhiều rủi ro.

Nhiều khu đất “vàng” Đồng Nai sẽ đấu giá trong năm 2022 và các năm kế tiếp

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 và các năm tiếp theo với tổng diện tích hơn 780 ha, thuộc 105 thửa đất tại các huyện, thành phố. Trong số các khu đất được đưa ra đấu giá, ở TP.Biên Hòa, huyện Long Thành, huyện Trảng Bom, huyện Thống Nhất... có một số khu đất nằm ở vị trí vàng, đắc địa.

Chứng khoán: "Sáng nắng chiều mưa", bluechip đẩy thị trường tuột dốc

Đức Mạnh |

VN-Index đã xoá bỏ mọi nỗ lực tăng điểm trước đó bằng phiên chiều đỏ lửa. Nhà đầu tư "xả" mạnh bluechip khiến thị trường chứng khoán tuột dốc bất chấp số mã tăng áp đảo.

Cải tiến, đổi mới hơn nữa việc tương tác giữa đại biểu Quốc hội với cử tri

Phạm Đông |

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề cần nghiên cứu thêm về tính dân chủ xã hội chủ nghĩa trong hoạt động của đại biểu Quốc hội, dân chủ trong hoạt động của Quốc hội; cần có sự cải tiến, đổi mới hơn nữa về việc tương tác giữa đại biểu Quốc hội với cử tri, nhân dân.

Coi trọng nắm bắt dư luận về những sự kiện tác động lớn đến đời sống xã hội

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng, cần coi trọng công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về những sự kiện, vấn đề có tác động lớn đến đời sống xã hội, bảo đảm khoa học, chính xác, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Năm 2021, ngành tuyên giáo đã có nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Theo Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn, năm 2021, toàn ngành tuyên giáo đã đổi mới phương thức, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo, tạo những dấu ấn nổi bật.