Năm 2022 sẽ thanh tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên toàn quốc

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong báo cáo tại hội trường. Ảnh: Qh
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong báo cáo tại hội trường. Ảnh: Qh
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong báo cáo tại hội trường. Ảnh: Qh
Lên top