Năm 2021, mục tiêu tăng trưởng 6,5%, GDP bình quân đầu người 3.700 USD

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Trần Vương
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Trần Vương
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Trần Vương
Lên top