Năm 2021, Hà Nội sẽ không tổ chức bầu đại biểu Hội đồng nhân dân phường

Toàn cảnh hội nghị phổ biến Luật Bầu cử Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân. Ảnh: HNP
Toàn cảnh hội nghị phổ biến Luật Bầu cử Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân. Ảnh: HNP
Toàn cảnh hội nghị phổ biến Luật Bầu cử Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân. Ảnh: HNP
Lên top