Năm 2020, tỉnh Bình Phước sẽ có 35-40% Bí thư kiêm Chủ tịch xã, phường

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bình Phước Trần Tuệ Hiền. Ảnh: C.H
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bình Phước Trần Tuệ Hiền. Ảnh: C.H
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bình Phước Trần Tuệ Hiền. Ảnh: C.H
Lên top