KỲ HỌP THỨ 18, HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

Năm 2020, ngành Tòa án Hà Nội đã thụ lý 53 vụ bị truy tố về tham nhũng

Kỳ họp thứ 18, HĐND Thành phố Khóa XV. Ảnh: Phạm Đông
Kỳ họp thứ 18, HĐND Thành phố Khóa XV. Ảnh: Phạm Đông
Kỳ họp thứ 18, HĐND Thành phố Khóa XV. Ảnh: Phạm Đông
Lên top