Năm 2020, hoàn thành cho ý kiến triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư

Năm 2020, các thành viên Ủy ban hoàn thành cho ý kiến về việc: triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Năm 2020, các thành viên Ủy ban hoàn thành cho ý kiến về việc: triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Năm 2020, các thành viên Ủy ban hoàn thành cho ý kiến về việc: triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top