Năm 2020 đã chi 21,1 nghìn tỉ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Minh Thành
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Minh Thành
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Minh Thành
Lên top