Năm 2019 cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: HN
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: HN
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: HN
Lên top