Năm 2019: 9 bị cáo bị tuyên phạt tử hình, chung thân vì tham nhũng

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. Ảnh PV
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. Ảnh PV
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. Ảnh PV
Lên top