Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Năm 2018, taxi ở Hà Nội sẽ có cùng màu sơn?

Taxi hoạt động trên đường phố Hà Nội.
Taxi hoạt động trên đường phố Hà Nội.