Năm 2018 sẽ là “Năm dân vận chính quyền”

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017. Ảnh: Q.H
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017. Ảnh: Q.H
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017. Ảnh: Q.H