Năm 2018 là "Năm dân vận chính quyền"

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị (Ảnh: N.Bắc)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị (Ảnh: N.Bắc)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị (Ảnh: N.Bắc)