Mỹ tái khẳng định tầm quan trọng của ASEAN trong chính sách đối ngoại

Đối thoại ASEAN-Mỹ lần thứ 32 diễn ra từ 27-28.3 tại Washington DC, Mỹ. Ảnh: VBC.
Đối thoại ASEAN-Mỹ lần thứ 32 diễn ra từ 27-28.3 tại Washington DC, Mỹ. Ảnh: VBC.
Đối thoại ASEAN-Mỹ lần thứ 32 diễn ra từ 27-28.3 tại Washington DC, Mỹ. Ảnh: VBC.
Lên top