Mỹ tái khẳng định lập trường về Biển Đông tại hội nghị cấp cao với ASEAN

Cố vấn An ninh Quốc gia Robert C. O'Brien. Ảnh: Asean2019.go.th.
Cố vấn An ninh Quốc gia Robert C. O'Brien. Ảnh: Asean2019.go.th.
Cố vấn An ninh Quốc gia Robert C. O'Brien. Ảnh: Asean2019.go.th.
Lên top