Mỹ kỷ niệm 25 năm dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Caryn McClelland phát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm ngày dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đối với Việt Nam. Ảnh: ĐSQ Mỹ.
Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Caryn McClelland phát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm ngày dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đối với Việt Nam. Ảnh: ĐSQ Mỹ.
Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Caryn McClelland phát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm ngày dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đối với Việt Nam. Ảnh: ĐSQ Mỹ.
Lên top