Mỹ khẳng định tiếp tục coi trọng quan hệ với Việt Nam

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Điều phối viên Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Kurt Campbell. Ảnh: BNG
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Điều phối viên Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Kurt Campbell. Ảnh: BNG
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Điều phối viên Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Kurt Campbell. Ảnh: BNG
Lên top