Mỹ bàn giao cho Việt Nam tủ lạnh âm sâu "nhiệt độ như trên sao Hỏa"

Viện Vệ sinh Dịch tễ, Bộ Y tế Việt Nam tiếp nhận tủ lạnh âm sâu do Mỹ trao tặng. Ảnh:  Vân Anh
Viện Vệ sinh Dịch tễ, Bộ Y tế Việt Nam tiếp nhận tủ lạnh âm sâu do Mỹ trao tặng. Ảnh: Vân Anh
Viện Vệ sinh Dịch tễ, Bộ Y tế Việt Nam tiếp nhận tủ lạnh âm sâu do Mỹ trao tặng. Ảnh: Vân Anh
Lên top