Muốn thăm vịnh Hạ Long, phải qua điểm mua sắm: Du khách bức xúc, đường dây nóng không hoạt động

Muốn đi thăm vịnh Hạ Long, du khách phải đi qua cửa hàng mua sắm trên tầng 2 và đi vòng vèo qua nhiều cầu thang mới ra được cảng Tuần Châu. Ảnh: N.H
Muốn đi thăm vịnh Hạ Long, du khách phải đi qua cửa hàng mua sắm trên tầng 2 và đi vòng vèo qua nhiều cầu thang mới ra được cảng Tuần Châu. Ảnh: N.H
Muốn đi thăm vịnh Hạ Long, du khách phải đi qua cửa hàng mua sắm trên tầng 2 và đi vòng vèo qua nhiều cầu thang mới ra được cảng Tuần Châu. Ảnh: N.H
Lên top